برچسب: سبک تربیت دینی
سبکهای تربیتی و پیشگیری از جرم
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سبکهای تربیتی و پیشگیری از جرم

خانواده به عنوان نخستین و مهم­ترین نهاد اجتماعی، می­تواند با بهره‌­گیری از سبکهای تربیتی رایج یا سبک تربیت دینی، تأثیر سلبی یا ایجابی بسزایی در ابعاد گونا­گون رشد فرزندان، تکوین شخصیت و رفتارهای آنان داشته باشد …