برچسب: سبب در تعهدات
بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز طبیعی
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز طبیعی

شایسته است حقوقدانان کشوری که چهارمین تولیدکننده گاز دنیا است، مبانی مسایل قراردادهای فروش گاز و شروط آن‌را، نه‌تنها به روش سنتی بلکه به روش اقتصادی تجزیه‌وتحلیل کنند. این اعتقاد از این واقعیت نشأت می‌گیرد که درج برخی از شروط در این قراردادها، به‌ویژه برای کشورهای تولیدکننده گاز به لحاظ فواید اقتصادی تا اندازه‌ای ضروری است که در بسیاری از موارد بدون درج آن، به دلیل عدم تحقق کارایی اقتصادی، توافقی حاصل نمی‌شود…