برچسب: سایت صندوق بازنشستگی کشوری
بیمه عمر و حادثه سال ۹۶ افزایش یافت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بیمه عمر و حادثه سال ۹۶ افزایش یافت

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی گفت: قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال ۱۳۹۶ به ۵۵ میلیون ریال افزایش یافت…