برچسب: سازمان های غیردولتی
کرامت انسان و حقوق بشر
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کرامت انسان و حقوق بشر

در مسأله حقوق بشر، بین انسان‌شناسی، کرامت انسان و حقوق‌ بشر ارتباط مستقیم وجود دارد و تفکیک این مقولات، ممکن نیست بنابراین باید اول به تعریف بشر پرداخت تا بر اساس آن به تعریف کرامت انسان و حقوق بشر اقدام کنیم، لذا مبحث حقوق بشر با موضوع انسان‌شناسی به‌طور نزدیک با یکدیگر گره‌خورده است…

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟ وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قرار دادن منافع و سود حاصل از آن را درراه…..