برچسب: روابط وکيل با موکل
آیین رفتار حرفه‌ا ی وکلای مدافع(قسمت 5)
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ا ی وکلای مدافع(قسمت 5)

تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در شماره گذشته در روابط وکیل و موکل دو ماده دیگر را شرح دادیم و از بایدها و نبایدها گفتیم باید که حافظ اسرار باشند و اگر وکالتشان منجر به افشای سری شد از پذیرفتن آن سر باز زنند و دیگر این که قبل از پذیرش وکالت نکاتی را بسنجند مثلاً امکان پیروزی و درصد آن و دیگر مواردی که حتماً مطالعه کرده اید…