برچسب: رفتارهای نابهنجار
آسیبهای اجتماعی ناشی از ویژگیهای شخصیتی اشخاص بزهکار و کج رو
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آسیبهای اجتماعی ناشی از ویژگیهای شخصیتی اشخاص بزهکار و کج رو

آسیبهای اجتماعی ناشی از ویژگیهای شخصیتی اشخاص بزهکار و کج رو   معمولاً ویژگیهای شخصیتی افراد بزهکار، بی‌قاعدگی رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعی است، ولی معمولاً ازنظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، این‌گونه رفتارها ناپسند شمرده نمی‌شود. افراد روان…..