برچسب: رفتارهای اجتماعی
واکسیناسیون اجتماعی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

واکسیناسیون اجتماعی

در علم پزشکی واکسن ،دارای میکروب بیماری است که آن را ضعیف و بی آزار ساخته اند. در این حالت واکسن تولید پادزهر کرده و با بیماری مبارزه و آن را خنثی می کند.در واقع بدن در مورد آن بیماری مصونیت پیدا می کند…