برچسب: رعایت عدالت آموزشی و تربیتی
کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش

به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به ویژه تحقق ویژگی‌های مدرسه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر «دارا بودن ظرفیت پذیـرش تفاوت‌های فردی، کشـف و هدایت استعدادهای متنوع فطری …