برچسب: راهکار
نظام سازی برای تأمین عدالت اداری ایران
۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام سازی برای تأمین عدالت اداری ایران

نظام سازی برای تأمین عدالت اداری ایران دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری – دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری – دادگستری سال دفاع: 1395 مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: مسلم آقایی طوق استاد مشاور: علی‌محمد فلاح زاده دانشجو: مهدی زینالی خانقاه چکیده: نظام‌مند بودن ساختار نظام اداری یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار است…..

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها
۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها     نویسندگان: عباس زراعت، امید متّقی اردکانی چکیده: واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می‌آید، درگرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این‌یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای…..