برچسب: رئیس کمیسیون
دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد   علی سنگینیان: بابیان اینکه دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرده است، گفت: این نهاد مالی هیچ جایی اعلام نکرده که کشور چگونه باید آن را اجرا کند.  علی سنگینیان در نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران…..