برچسب: ذی نفعی مقام امانی
منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)
۱۶ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است …