برچسب: دیوان
نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی نویسنده: علی‌اکبر جناب زاده مقدمه: سازمانهای بین‌المللی غیردولتی امروزه به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و داوطلبانه‌ی خود موردتوجه بسیاری از بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل قرارگرفته‌اند. در حقیقت، عدم اعتمادی که نسبت به سازمانهای بین‌المللی دولتی به دلیل سودجویی آنها به وجود آمده است، سازمانهای غیردولتی (مخصوصاً سازمانهای غیردولتی…..

در سی از تصمیم شعبه مقدماتی در وضعیت کومور

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در سی از تصمیم شعبه مقدماتی در وضعیت کومور
نویسنده: مارگارت دی گاز من 
ترجمه: فرخ‌زاد جهانی 
مقدمه:
ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مربوط به عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان است.
در این ماده مصادیق مختلفی ذکر شده است که حتی به فرض وجود صلاحیت دیوان، موضوع غیرقابل‌پذیرش اعلام می‌شود….

توسعه ی دامنه‌ی حکم ؛ ممنوع
۲۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

توسعه ی دامنه‌ی حکم ؛ ممنوع

مجوز پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی‌حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین آنان نمی‌باشد.
کلاسه پرونده: 94/729
شماره دادنامه: 167
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت 47022 ه-1390/6/21 هیأت وزیران
شاکی…

تعیین عوارض مخابراتی از اختیارات شورای شهر نیست
۲۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعیین عوارض مخابراتی از اختیارات شورای شهر نیست

تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

تاریخ: 18 خرداد 1395

کلاسه پرونده: 93/411شماره دادنامه: 210
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391
…