برچسب: دیوان عالی کشور
گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 24 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل جرم ارتشاء و اختلاس تقدیم می شود. شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط…..

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک

موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی ،نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود. ؟ …

کلاه‌برداری با انتقال مال غیر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلاه‌برداری با انتقال مال غیر

فروش مال غیر یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود …

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت هشتم)
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت هشتم)

کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود …

تغییر نام کوچک
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک در قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ پیش بینی نگردیده بود . از این رو تحت حکومت این قانون در مورد امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم درباره در خواست تغییر این نام اختلاف نظر وجود داشت . هیات عمومی دیوان عالی کشور در رایی لازم الاتباع به تاریخ ۸/۷/۴۹

اشتباه در قتل
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشتباه در قتل

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از …

اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه مرجوع علیه در پرونده ارجاعی از دیوان عالی کشور، با رسیدگی به پرونده، ضمن مخالفت با نظر شعبه دیوان عالی کشور، بر آرای قبلی که از سوی شعبه بدوی دادگاه نور و شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، اصرار می کند…

تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‏دانیم که به علت رواج‏ چک‏های مدت‏دار،دو تاریخ در چک می‏تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید…

رشد تعداد پرونده های قضایی در سال های اخیر
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رشد تعداد پرونده های قضایی در سال های اخیر

جعفری دولت‌آبادی به پرونده‌ای با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره کرد که در ناحیه 31 دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم اینترنتی، منتهی به صدور کیفرخواست شده و محاکمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال انجام است…