برچسب: دیوان بیگی
مقامات قضایی در دوران صفویه
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقامات قضایی در دوران صفویه

مقامات قضایی در دوران صفویه در دوران صفویه تقسیم بندی دعاوی و مراجع رسیدگی کننده به آن براساس نوع و ماهیت و موضوع دعوا صورت می گرفت. این نوشتار به بیان برخی از سمت های قضایی آن اوان پرداخته است که به نظر می رسد تا حدودی با تشکیلات دادگاه ها در دوره کنونی دارای…..