برچسب: ديوان عالي کشور
بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور منصور رحمدل شرح موضوع: به‌موجب دادنامه شماره 9109970907300601 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 13 دیوان عالی کشور که در مقام رد اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم صادرشده است و در تفسیر و تأیید استدلال شعبه محترم…..

وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغییر غیر مجاز کاربری ایجاد شده است ضرورت دارد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغییر غیر مجاز کاربری ایجاد شده است ضرورت دارد.

جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره جرایم تعزیری است، مشمول حکم مقرر در ماده 173 قانون اخیرالذکر تلقی نمی‌شود. تاریخ: 22 آبان 1391 کلاسه پرونده: 423/89 شماره دادنامه: 587 موضوع رأی: عدم ابطال بند ثانیاً بخشنامه شماره 129869/020/53- 1391/8/22 و مقرره شماره 148306/020/53- 1388/4/22 رئیس سازمان امور اراضی کشور شاکی: غلامرضا یزدان پرست، معاون…..

نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
۲۲ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی…..

صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
۲۲ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۲/۷/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه…..