برچسب: ديوان داوري
اختلافات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اختلافات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تفسیر و قضاوت راجع به دو مقوله «نگرانیهای بین‌المللی» و «تعهدات بین‌المللیِ» مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، ازجمله امور اختلافی بوده که طرفهای درگیر و ذی‌نفع، مواضع و دیدگاههای متعارض خاص خود را دارند. درحالی‌که مسأله اول، ماهیتاً امری ذهنی است …