برچسب: دموراژ
مرجع صالح جهت رسیدگی به دموراژ یا خسارت معطلی کشتی
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرجع صالح جهت رسیدگی به دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دموراژ یا خسارت معطلی کشتی     در حمل‌ونقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژ‌ه‌ای نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره‌کنندگان کشتی chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی نه‌تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل‌انتظار از فعالیت کشتی خواهد بود، بلکه با توجه به هزینه‌های…..