برچسب: دفتر خانه
20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

١ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است.

٢- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث.

٣- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست…

پرسش و پاسخ حقوقی
۲۹ دی ۱۳۹۵
یک دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی   پرسش: بنده آپارتمانی بیع نامه کردم و پس از واریز پیش‌پرداخت در روز محضر در دفترخانه بقیه پول را پرداخت نمودم و حالا در زمان تحویل گرفتن آپارتمان از فروشنده اندکی از پول او باقی‌مانده که در صورت رؤیت خانه پرداخت شود … سند شش‌دانگ به نام بنده زده‌شده است……

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر   برای ثبت رسمی ازدواج به مدارکی نیاز است که باید متقاضیان ازدواج آن را فراهم کنند و به منشی دفترخانه بدهند تا دو کار برایشان انجام شود: صدور «معرفی‌نامه آزمایشگاه» برای انجام آزمایشهای قبل از ازدواج دریافت جواب آزمایش، تکمیل شدن مدارک و ثبت رسمی ازدواج به یاد…..