برچسب: دستور مقام قضايي
توضیح مدیرعامل برنا درباره فیلترینگ خبرگزاری برنا
۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

توضیح مدیرعامل برنا درباره فیلترینگ خبرگزاری برنا

فیلترینگ خبرگزاری برنا توضیح مدیرعامل برنا درباره فیلترینگ این خبرگزاری مدیرعامل «برنا» با تایید فیلترینگ این خبرگزاری دولتی، دلیل این امر را برای خود و همکارانش نامشخص خواند. محمد مبین توضیح داد: ما بدون اطلاع از این اتفاق برای هماهنگ کردن برنامه‌هایمان در شورای سردبیری نشسته بودیم که از بیرون با ما تماس گرفتند و…..

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است.
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است.

نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷                تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور بازداشت…..