برچسب: دریاچه ارومیه
تصویب‌نامه در خصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرحها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه  در سال ۱۳۹۵
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرحها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵

تصویب‌نامه در خصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرحها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ شماره ۸۱۸۶۹/ت ۵۳۵۲۲ هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۵   هیأت وزیران در جلسه 4/7/1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1…..