برچسب: دریانوردی
مناقشه مرزی خور عبدالله و روابط پیش روی کویت و عراق
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مناقشه مرزی خور عبدالله و روابط پیش روی کویت و عراق

رؤسای مجالس کویت و عراق دیروز (شنبه) طی دیداری در حاشیه اجلاس رؤسای پارلمانی کشورهای عربی در قاهره ضمن تأکید بر تحکیم مناسبات میان دو کشور، بر حل‌وفصل مناقشه مرزی “خور عبدالله” از راههای سیاسی تأکید کردند…

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد
از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است .
بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرار داد.

جنبه‌های حقوقی قابلیت دریانوردی کشتی
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جنبه‌های حقوقی قابلیت دریانوردی کشتی

این کتاب در سه فصل تنظیم‌شده است، فصل اول شامل طرح مفهوم قابلیت دریانوردی است. در فصل دوم به مفهوم قابلیت دریانوردی و تشریح ابعاد مختلف آن پرداخته‌شده است…

تابعیت کشتی و آثار آن
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تابعیت کشتی و آثار آن

تابعیت کشتی و آثار آن در تعیین تابعیت کشتیها پرچمی که بر روی آن نصب می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت این پرچم است که نشان هویت و تابعیت کشتی محسوب می‌شود. ممکن است تاکنون بندی موسوم به “Flag state” و یا “Flag” در بارنامه‌ها نظر شمارا به خود جلب کرده باشد و…..

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (66)246، (66)247، (67)256، (67)257، (67)258، (68)266،…..

تاریخچه حقوق دریایی
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق دریایی

تاریخچه حقوق دریایی   درگذشته‌های دور، مهم‌ترین هدف دریانوردی، تجارت و مسافرت بوده است. مسافرت با اهداف راهزنی، صید جنگی یا نظامی و تفریحی بوده است. در عصر باستان، دولتهایی با عنوان ابر دولتهای دریایی دراین عرصه فعال و کوشا بوده‌اند. به‌ویژه اینکه در عصر کورش بزرگ هخامنشی با گشایش فنیقیه توسط وی از قدرت…..