برچسب: دادگستری البرز
آغاز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در البرز
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آغاز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در البرز

رئیس کل دادگستری البرز خبر داد آغاز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در البرز به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز از آغاز اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در دادگستری البرز خبر داد و گفت: در راستای اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و فصل…..