برچسب: دادرسی
الزامی شدن حضور وکیل  در تمام دعاوی
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

الزامی شدن حضور وکیل در تمام دعاوی

الزامی شدن حضور وکیل  در تمام دعاوی آنچه مسلم است این است که اطاله دادرسی و تفویت حق مردم و عدم دقت در رسیدگی و بسیاری اشکالات و ضایعات دیگر نتیجه عدم آشنایی مردم به حقوقشان است. اما از آنجا که ما به‌طور سنتی و تاریخی همگی متخصص همه چیز هستیم بیمی از آن نداریم…..