برچسب: دادخواست حقوقی
تفاوت شکایت کیفری و دادخواست حقوقی
۱۸ مهر ۱۳۹۵
یک دیدگاه

تفاوت شکایت کیفری و دادخواست حقوقی

تفاوت شکایت کیفری و دادخواست حقوقی   یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی مؤثر است: 1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در…..

برابر مفاد ماده۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
۲۶ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

برابر مفاد ماده۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به جرم تجاوز حریم آثار فرهنگی ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب می نماید. شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف…..