برچسب: خدمات الکترونیک قضایی
مزایای حذف ابلاغ کاغذی اوراق قضایی
۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزایای حذف ابلاغ کاغذی اوراق قضایی

مزایای حذف ابلاغ کاغذی اوراق قضایی   حالا، با راه‌اندازی سامانه «ثنا» و ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، علاوه بر حذف هزینه‌های زاید و تسریع در روند امور، اطلاع از ابلاغ و اطلاع واقعی مخاطب از اوراق قضایی نیز بهتر از گذشته صورت می‌گیرد.   عدم نیاز به مراجعه حضوری رئیس‌کل دادگستری استان گلستان بیان می‌کند:…..

پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
3 دیدگاه

پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، به پرسشهایی در مورد فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی پاسخ داده است.
این پرسش و پاسخها در درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی سایت
 www.adliran.ir انتشاریافته است و در آن به متداول‌ترین سؤالات درباره فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی ۱۳۹۵ پاسخ‌داده‌شده است…