برچسب: حیض
اجبار به تمکین 
نامتعارف

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اجبار به تمکین 
نامتعارف


پرسش: اگر شوهری زنش را در مدت حیض، مجبور به تمکین کرد، حکمش چیست؟
پاسخ: هرچند در این خصوص با سکوت قانون مواجه هستیم، لیکن اگر قرار باشد موضوع را به لحاظ پزشکی، اجتماعی، اخلاقی و روانی مورد ارزیابی قرار داده و بپذیریم که یکی از پایه‌های قانون، «اخلاق» است، این اجبارِ غیر عقلایی، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد…