برچسب: حمورابی
حقوق بشر در ایران باستان
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق بشر در ایران باستان

حقوق بشر در ایران باستان   قانون حمورابی: قانون حمورابی که حدود 1730 قبل از میلاد تدوین‌شده نخستین متن حقوقی نوشته‌ای است که بابیان قواعد متنوع حاکم بر روابط انسانی، می‌توان آن را کم‌وبیش مرتبط با حقوق بشر امروزی دانست. (هاشمی، 84: 113) این قانون که مشهور به ده فرمان است بر روی ستونی از…..

تـاریـخ حقـوق
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تـاریـخ حقـوق1- پیش از آریاییها- اقوام قبل از ورود آریاها در پهنه ایران زمین عبارتند از:
اقوام عیلامی که در خوزستان- فارس- سواحل خلیج‌فارس- لرستان پشتکوه- بختیاری و ایلام امروز سکونت داشتند و بعد قوم لولوبی Lullubi که در اطراف دریاچه ارومیه و کوهپایه‌های اطراف می‌زیستند.
اقوام دراویدی در بلوچستان شمالی اقوام باکتری (باختری) در شمال شرق خراسان، اقوام آماردها در شمال ایران که شهر آمل از یادگارهای آنها است و کادوسیان در گیلان و تپورها در مازندران (طبرستان)…