برچسب: حق خلوت
تهدیدات کشف و اثبات جرم نسبت به حق خلوت
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تهدیدات کشف و اثبات جرم نسبت به حق خلوت

با وقوع رفتارهای بزهکارانه علیه اجتماع شهری و امنیت فردی شهروندان حاضر در اجتماع موجی از احساس ناامنی در میان شهروندان جامعه ایجاد می‌گردد و کشف چنین رفتارهایی می‌تواند پیچیده باشد…