برچسب: حقوق
حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع

پس از انحلال بیع رابطه حقوقی متبایعین کاملاً پایان نپذیرفته و آنها بیگانه از هم فرض نمی‌شوند، بلکه انحلال عقد فرآیندی است که به دنبال آن حقوق و تکالیف جدیدی وارد رابطه حقوقی متبایعین می‌شود…

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک

آزادی واژه مقدسی می‌باشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای به دست آوردن آن، همواره ممارست و تلاش می‌کرده‌اند. این واژه آن‌قدر مهم است که کم‌تر‌ کـشوری‌ را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود را به تبیین آن اختصاص نداده‌ باشد…

امین زاده: هدف منشور شهروندی آشناسازیی بیش‌تر مردم با حقوق خود است
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امین زاده: هدف منشور شهروندی آشناسازیی بیش‌تر مردم با حقوق خود است

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور، به‌دوراز جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی بوده و یکی از اهداف ابلاغ آن آشنایی بیش‌تر جامعه و مردم با حقوق خود است و این امر عملیاتی می‌شود….

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی تخریب محیط‌زیست در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی تخریب محیط‌زیست در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل

حقوق محیط‌زیست از موضوعات بسیار مهم و موردتوجه جوامع بشری بوده و از اصول مسلم پذیرفته‌شده در قوانین کلیه کشورهای جهان محسوب می‌گردد. امروزه یکی از وظایف نظامهای حقوقی کشورها ایجاد راهکارهای حقوقی برای حمایت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن می‌باشد…

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

انصاف از جمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف به‌ویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است…