برچسب: حقوق کیفری
مختصری بر جامعه شناسی جنایی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مختصری بر جامعه شناسی جنایی

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند…..

تهدیدات کشف و اثبات جرم نسبت به حق خلوت
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تهدیدات کشف و اثبات جرم نسبت به حق خلوت

با وقوع رفتارهای بزهکارانه علیه اجتماع شهری و امنیت فردی شهروندان حاضر در اجتماع موجی از احساس ناامنی در میان شهروندان جامعه ایجاد می‌گردد و کشف چنین رفتارهایی می‌تواند پیچیده باشد…

دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

یکی از دفاعهای نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروههای اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب‌ورسوم گروهی استناد می‌ کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است…

منشورحقوق شهروندی، نعمت است
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

منشورحقوق شهروندی، نعمت است

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری نهادینه شود، افزود: پاسخگویی در نظام اداری موجب افزایش کارایی، مشروعیت و کاهش فساد می شود.

تاریخ تحولات حقوق کیفری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تاریخ تحولات حقوق کیفری

بدون شک، بررسی حقوق کیفری و موضوعات مرتبط با آن بدون شناخت مبادی و پیدایش آن در طول قرون و اعصار گذشته و نیز بدون توجّه به گذشته‌ها و تجارب حاصل در این خصوص امکان‏پذیر نیست …

جبر و اختیار در بزهکاری
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جبر و اختیار در بزهکاری

جبری یا اختیاری بودن اقدامات بزهکاران یکی از موضوعات موردبحث در مکاتب مختلف حقوق کیفری و جرم‌شناسی می‌باشد…

حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری
۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری

پیشگیری از جرم علاوه بر وجاهت علمی، دارای وجاهت حقوقی هم می‌باشد. امروزه نظامهای مختلف حقوقی ملی تحت تأثیر مطالعات و یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی سازمان ملل در مدیریت آن مقررات مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند به‌گونه‌ای که در کنار حقوقی کیفری می‌تواند «حقوق پیشگیری» هم‌سخن به میان آورد…