برچسب: حقوق ویژه مالکیت فکری
محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس
۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس

محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس نویسندگان: 1 ـ شبیری زنجانی-دکتر سید حسن (استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم) 2 ـ مهدویان-حسن (کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم) چکیده حقوق مالکیت فکری به‌صورت سنتی بر بنیان‌های حمایت از اختراعات (پتنت)، مالکیت ادبی- هنری (کپی‌رایت)…..

محدودیتهای نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس
۵ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محدودیتهای نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس

محدودیتهای نظامهای سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس نویسندگان: سید حسن شبیری زنجانی ؛ حسن مهدویان چکیده حقوق مالکیت فکری به‌صورت سنتی بر بنیان‌های حمایت از اختراعات (پتنت)، مالکیت ادبی- هنری (کپی‌رایت)، و علائم (علامت تجاری) استوارشده و حقوق ویژۀ مالکیت فکری، نظیر حقوق طرح‌ها، خارج از این چارچوب و…..