برچسب: حقوق همسایگان
پرسش و پاسخ حقوقی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

چه کسی در آپارتمان باید خسارت واردشده را مطالبه کند؟…

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان (قسمت 2)
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان (قسمت 2)

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان (قسمت 2)    اسلام برای همسایگان همچون خویشاوندان، حقوقی را قائل گردیده است که هرکس بخواهد آنها را نادیده تلقی نماید و یا تضییع کند، گناهکار و متجاوز به شمار می‌آید . حق همسایگی در اسلام، آن‌چنان اهمیت دارد که قرآن کریم پس از مطرح نمودن توحید و یکتاپرستی…..

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان ( قسمت 1)
۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان ( قسمت 1)

امام سجاد (ع) و حقوق همسایگان ( قسمت 1)    اسلام برای همسایگان همچون خویشاوندان، حقوقی را قایل گردیده است که هرکس بخواهد آنها را نادیده تلقی نماید و یا تضییع کند، گناهکار و متجاوز به شمار می‌آید. حق همسایگی در اسلام، آن‌چنان اهمیت دارد که قرآن کریم پس از مطرح نمودن توحید و یکتاپرستی…..

حقوق همسایگان در اسلام
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق همسایگان در اسلام

حقوق همسایگان در اسلام     بسیاری از بایسته‌های اخلاقی، حقوقی هستند که باید دربارۀ‌ همسایه رعایت شود. این حقوق که بیشتر جنبۀ اخلاقی دارند و اولیای دین به‌طورجدی بر آنان تأکید کرده‌اند، از دو دیدگاه مطرح می‌شوند: نخست، تأکید و سفارش آنها به جایگاه و ضرورت حقوق همسایه و دوم، برشمردن مصداقهای این حقوق…..