برچسب: حقوق جزاء
هتک حرز
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هتک حرز

هتک حرز هتک حرز شکستن حصار و پناهگاه و از این قبیل در اصطلاح حقوق جزاء، عبارت است از تخریب ، سوراخ نمودن ، شکافتن ، کندن حرز و حصار و در و قفسه و صندوق و هر حافظ دیگر از این قبیل . این تعریف شامل ورود به خانه و باغ و امثال آنها،…..