برچسب: حقوق بین الملل فضا
حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی
۲۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی

تاریخ توسعه حقوق بین‌الملل فضا نشان می‌دهد که در زمان انعقاد پنج معاهده اصلی در زمینه حقوق فضا، مسایلی مانند استفاده صلح‌آمیز و بهره‌برداری از فضا و مسؤولیت دولتها در قبال فعالیتهای فضایی، مباحث غالب و اساسی در این زمینه بوده و حفظ محیط فضا امری فرعی و ثانوی تلقی شده است…

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو
۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو نویسندگان: 1ـ امین زاده-الهام (دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)  2ـ علاقه بند حسینی-یونس (دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران) چکیده هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا…..