برچسب: حقوق اختراعات
مفهوم روشهای تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم روشهای تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت

مفهوم روشهای تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت نویسندگان: میر قاسم جعفر زاده، عرفان عمرانی، سید محمد قاری سید فاطمی چکیده: اگرچه روشهای تشخیص بیماریها در ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری کشور ما از حوزه اختراعات قابل حمایت خارج‌شده‌اند، اما در خصوص ماهیت این استثنا و حدودوثغور…..