برچسب: حسن انجام کار
رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعملهای شماره 36 و 38 و بخش‌نامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان‌دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار مخالف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردید…

نمونه گواهی حسن انجام کار
۱۴ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

نمونه گواهی حسن انجام کار

بسمه تعالی گواهی حسن انجام کار بدینوسیله گواهی میگردد : شرکت… مجری پروژه این شرکت درخصوص … بوده و به نحو احسن  در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است و این اموربعنوان کارفرمای پروژه ها از نحوه عملکرد این شرکت در حوزه های زیر  رضایت کامل دارد. کیفیت اجرای کار پیمان : … کفایت…..

نمونه گواهی حسن انجام کار
۳ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

نمونه گواهی حسن انجام کار

بسمه تعالی گواهی حسن انجام کار بدینوسیله گواهی میگردد : شرکت بزن در رو مجری پروژه این شرکت درخصوص  اسمشو نبر بوده و به نحو احسن ( اروا باباش ) در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است و این اموربعنوان کارفرکای پروژه ها از نحوه عملکرد این شرکت در حوزه های زیر  رضایت کامل…..