برچسب: حافظ
هیچ زائر ایرانی نمی تواند از کشورهای دیگر به حج برود

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هیچ زائر ایرانی نمی تواند از کشورهای دیگر به حج برود


سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت (دوشنبه) میهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شد.
رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند فاجعه منا نباید فراموش شود و این فاجعه باید پیگیری حقوقی شود.
اوحدی در ادامه افزود: بیش از 54 کشور زائر در حج وجود داشته است که حدود 24 کشور در این فاجعه شهید داده‌اند…