برچسب: حافظه مداری
ضرورت تغییر بینش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضرورت تغییر بینش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تغییر تغییر بینش و نگرش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: توسعه کشورها بر مبنای سرمایه گذاری در آموزش سنجیده می شود. بنابراین باید برخی شیوه‌ها،‌ برنامه ریزی‌ها و اهداف آموزش در کشور تغییر یابد…