برچسب: جهانی شدن
اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه‌گرایی در دوران جهانی شدن
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه‌گرایی در دوران جهانی شدن

نویسندگان: سمانه رحمتی فر، مهدی شهابی،‌ عل اکبر گرجی ازندریانی چکیده چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی‌سازی حقوق رواج یافته است. حقوق‌دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می‌تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظامهای حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزشهای مشروطه‌گرایی…..

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین‌المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین‌المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده­‌اند…