برچسب: جنین آزمایشگاهی
وجود شخصیت تبعی برای جنین از زمان انعقاد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وجود شخصیت تبعی برای جنین از زمان انعقاد

یکی از موضوعات مهمی که در دهه‌های اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است…