برچسب: جرایم مذهبی
نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)

در دوره هخامنشیان جرایم و مجازاتها از منابع مختلفی نشأت می‌گرفت. به همین دلیل از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود. آداب‌ورسوم، فرامین شاهان و قواعد و مقررات مذهبی ملاک و معیار اصلی جرایم و مجازاتها بودند. با وجود این معیارهای ثابت و استواری برای جرایم و مجازاتها وجود نداشت…