برچسب: جامعه پذیری
فرهنگ و آسیب شناسی فرهنگی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فرهنگ و آسیب شناسی فرهنگی

فرهنگ پیوند دهنده ساختار و کارکرد اجتماعی است و به عنوان ارزش ها، باورها، هنجارها ، و رفتارها و اشیاء مادی که شیوه‌های زندگی مردم را تشکیل می‌دهد، تعریف می شود …