برچسب: توزیع زیان
نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو

نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو نویسندگان: سیّد حسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری چکیده مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آنها باشد. بر پایه این نظریه‌ها، دارنده خودرو اگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید…..