برچسب: تنصیف اموال
شرط تنصیف اموال در زمان طلاق
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق   در نظامهای حقوقی غربی به‌خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و در این میان تفاوتی بین داراییهای مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر درنتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی…..