برچسب: تفکر انقلابی
روحیه و تفکر انقلابی سرلوحه اقدامات دستگاه قضایی است
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روحیه و تفکر انقلابی سرلوحه اقدامات دستگاه قضایی است

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان روحیه و تفکر انقلابی سرلوحه اقدامات دستگاه قضایی است خسروی وفا گفت: روحیه و تفکر انقلابی سرلوحه اقدامات دستگاه قضایی است. به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در گردهمایی قضات و کارکنان اداری دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری مرکز استان بیان کرد:…..