برچسب: تعرفه عوارض محلی
رأی شماره 518 مورخ 11/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی شماره 518 مورخ 11/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، با تقدیم یک برگ وکالتنامه به شماره 087128 ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شاکی به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر تبریز مصوبه‌ای تحت عنوان بند الف ماده 27 در تعرفه عوارض محلی سال 1393، عوارضی تحت عنوان عوارض سرقفلی معین نموده است که طبق این مصوبه، شهرداری تبریز مکلف شده که در سال 1393 عوارض را برای انجام معاملات غیرمنقول، اراضی، املاک و سرقفلی وصول نماید…

با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد
۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد   تاریخ دادنامه: 16/6/1395 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 90/1310 رأی هیأت عمومی مطابق بند 26 ماده 71…..

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال م یشود
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال م یشود

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود     تاریخ دادنامه:…..

ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی‌شهر اردبیل به جهت مغایرت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ ابطال می شود
۱۹ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی‌شهر اردبیل به جهت مغایرت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ ابطال می شود

رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل شماره هـ/۹۰/۲۱۵                                                                      ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۲/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۹۵۸      کلاسه پرونده : ۹۰/۲۱۵  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  شاکی : آقای ایوب بهادر…..