برچسب: تعارض
خشم،پرخاشگری،انحراف
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خشم،پرخاشگری،انحراف

خشم، یک احساس پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می شود و اگر کنترل نشود درمحیط های کاری گاهی به صورت خصومت بین افراد دیده می‌شودکه می تواند منجر به انواع کج رفتاریهای اجتماعی وانحرافات شده وتاارتکاب جرم هم پیشروی نماید…

بازخوانی ماهیت و آثار تعارض اقاریر
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازخوانی ماهیت و آثار تعارض اقاریر

بی‌تردید اقرار به قتل، از جمله ادله اثبات دعوای قتل بشمار می‌رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به‌صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند …

تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق

تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق پدیدآور: حمید پورصدقی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود علیزاده دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تاریخ دفاع: 1395 چکیده حقوق ایران به‌رغم بهره‌گیری از تجارب حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بناشده است، از طرفی فقه امامیه…..

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها
۲۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها مجید ذوالفقارى بسیارى از حقوقدانان برترى حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهى شمرده‌اند. همچنین برخى عهدنامه‌ها و کنوانسیونها مؤیداتى دراین زمینه ذکر کرده‌اند که به برخى از آنها اشاره می‌شود. در حال حاضر، اولویت حقوق بین‌الملل نه‌تنها موردقبول…..

اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض

اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض   نویسنده: صالحی-سیدمهدی چکیده از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن رعایت اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض است. یکی از ابعاد این اصل بعد قانون‌گذارانه است. هرچند به‌وضوح در هیچ‌یک از مواد قانونی به این اصل اشاره نشده است، ولی محتوای بسیاری از مواد قانون آیین…..

تعارض در قرارداد و کار آیی قواعد اصولی در تفسیر آن
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعارض در قرارداد و کار آیی قواعد اصولی در تفسیر آن

تعارض در قرارداد و کار آیی قواعد اصولی در تفسیر آن نویسندگان: مهرزاد شیری، احمد باقری، محمدعلی خور سندیان چکیده: تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به‌سختی امکان‌پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقد ین پدید می‌آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال)…..