برچسب: ترک موقت از تحصیل
کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟

کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟     تقلب در امتحان، گاهی پای ثابت خاطرات خیلی از افراد است و کار بلدهای این عرصه به‌خوبی می‌دانند که تقلب، انواعی دارد. دراین نوشتار می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که کدام نوع از تقلب، نه‌تنها به خاطره شدنش نمی‌ارزد بلکه در صورت لو رفتن ماجرا…..