برچسب: ترکه
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد…

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی
۳۰ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی

قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می گیرد حکمی را بیان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه ، طلبکاران می توانند آن معامله را ابطال نمایند . حکم قانونگذار در ماده ۸۷۱ ق . م . اینچنین است : «…..

چه کسانی، چقدر ارث می‌برند
۲۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه کسانی، چقدر ارث می‌برند

چه کسانی، چقدر ارث می‌برند هرکسی در زمان حیات، بر اموال خود تسلط دارد و هر کاری که بخواهد با اموالش می‌کند به‌شرط اینکه عاقل و رشید باشد. اسلام از طریق وضع وصیت و قانونی کردن آن، به شخص اختیار داده تا در بخشی از اموال خود پس از مرگ تصرف کند. بعد از مرگ،…..

پیشگیری از اختلافات احتمالی ورّاث

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشگیری از اختلافات احتمالی ورّاث


مرگ اگرچه پایان زندگی دنیایی برای یک شخص محسوب می‌شود اما اموال و اعمال باقی‌مانده از فرد می‌تواند تازه شروعی برای دعوا برای کسانی باشد که ورثه متوفی هستند و حالا می‌خواهند جانشین شخص پس از مرگش باشند. هرچند قوانین دو راه‌حل تعیین سهم‌الارث و وصیت را برای جلوگیری از اختلاف در نظر گرفته است اما دعوا بر سر ماترک متوفی گاهی به قتل وراث هم منجر شده است و دراین‌بین توجه به وصیت کمتر موردتوجه قرارگرفته است…

کدام معاملات را می‌توان ضمانت کرد؟

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کدام معاملات را می‌توان ضمانت کرد؟
کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمکها به شمار می‌رود.
اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا ناپدید می شود و خود را نشان نمی دهد.
…

چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول نکرده باشند،طرف دعوای طلبکاران متوفی نمتوانند قرار گیرد
۲۰ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول نکرده باشند،طرف دعوای طلبکاران متوفی نمتوانند قرار گیرد

شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم‌الاجراء است حق مهر و موم‌ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و…..