برچسب: تجاورز کار
درباره قانون مجازات اسلامی
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی

در حدیث مشهور نبوی نیز اضطرار به‌صورت مطلق در کنار خطا، نسیان، اکراه و… رافع مسؤولیت شمرده‌شده و آمده است…